Del
Search Engine Medlem af BUILDING SUPPLY
  

Drieaz Affugtere

Drieaz affugtere hører til blandt verdens førende producenter, indenfor affugtning og luftrensning. Vi lægger vægt på kvalitet og fleksibilitet. Vi ser effektivisering hænger sammen med effektiv dokumentation på affugningen sker i det tempo udstyret er købt ind til.

Valg af udstyrs effektivisering afhænger alt efter sammensætning, samt pladsering. Det er vigtigt at luftblæserne målrettet blæser på det våde område som skal tører, hvorfor fordampning hurtigere kan ske. Affugterne sørger for at vandindholdet i luften samles op og automatisk bliver pumpet ud i kloarken.

Luftrensere til både luftblæsere samt alm. luftrensere, er derfor en nødvendighed for at optimere affugningen.


 

CryoCIP er Drieaz danske servicecenter for service af alle drieaz produkter.

Kontakt os for salg eller for service på 75 92 81 00 eller send besked