Del
Search Engine Medlem af BUILDING SUPPLY
  

Måleudstyr til Skimmel og bakterie måling

CryoCIP leverer ATP måleudstyr til måling af bakterie indhold i en overflade. ATP måle metoderne har været anderkendt og brugt siden 1947 og resultaterne er afhængig af hvilke overflade der er tale om. Der er selvfølgelig forskel og det er en fødevaremåling eller måling på byggematerialer.  

ATP grundlaget, er at det måler på alle micro organismer. Men udgangspunktet i en måling, er at målingen skal være så tæt på nul som overhovedet muligt. Når en ATP måling ligger under 20, er den det vi kalder klinisk ren. En ATP måler, er et godt egen kontrol værktøj som kan sikrer dine kunder for løbende egenkontrol. En ATP måling koster kun 1/10 del til 1/20 del af hvad en skimmel måling normal koster. dermed ikke sagt at man nødvendigvis skal spare på målingen, men nærmere for samme beløb kan købe 10-20 gang flere måilinger til samme pris som en normal skimmelmåling koster.

Du kan downloade vores " metoder til kvantificering af skimmelsvamp"

Du kan bestille CryoCIP  egen udviklede ATP måler via CryoCIP Shop