Del
Search Engine Medlem af BUILDING SUPPLY
  

Skimmelsvamp i din bolig

Skimmelsvamp, behandlingsbehov.: Hos CryoCIP, hjælper vi med løsninger til at afhjælpe dårlig indeklima. Det er derfor vigtigt, at man anvender den rigtige metode, for ikke at få skimmelsvamp igen. Grundlæggende, er at fjerne kilden til årsagen, samt at få afrenset i alle revner/sprækker, samt hulrum i væggen kan indeholde skimmelspore, samt kan disse spredes, hvis ikke de behandles. Grundigt rengøring, samt rensning af luften, er en af måderne, til at få indeklimaet i orden. Husk fjerne du ikke kilden, er der stor sansynlighed i at skimmelsvamp kommer igen. nedenfor kan du se hvilke rettigheder du har.  

 

Er der skimmelsvamp i din bolig, er er der mistanke om skimmelsvamp, skal dette tages meget alvorligt. det skal grundigt renses, hvis ikke spredning skal ske.

I skimmelsvamp sager, er tiden som regel kostbar og her gælder det om at afgrænse de skadede områder, samt lokalisere og afhjælpe årsagen hurtigst mulig.
Skimmelsvamp, synlig eller skjult?
Skimmelsvamp kan være synligt på overfladen, der ses som grønne, sorte, brune eller hvide skjolder. Skimmelsvamp kan også godt forekomme skjult bag gulv, væg eller loftkeklædninger. tit medfører skimmelsvampe en muggen lugt i de berørte områder.
Skimmelsvamp symtomer.:før

Skimmelsvamp på overflader i konstruktioner frigiver sporer i luften og kan medfører symtomer som f.eks.:

- Ånderdrætsbesvær

- Hoste

- Hovedpine

- Træthed

- Irriterende øjne

- Koncentrationsbesvær

Efter

Lejernes Rettigheder, udlejernes forpligtelser?

Hvis du har mistanke om skimmelsvamp i din bolig, skal du straks kontakte udlejeren. Udlejeren er forpligtet til at sætte en undersøgelse af dit lejemål i værk.

Kommunalbestyrelsen har også pligt til at føre tilsyn med boliger og bygninger.

Hvis skimmelsvamp skyldes svigt i bygningens konstruktion, fugtskader eller misvedligeholdelse af klimaskærmen, er udlejeren forpligtet til at fjerne skimmelsvampen. 

Hvem laver bygnings analysen: Skimmelgruppen ApS - 75 928100
Hvem udfører saneringen af bygningen:  Bygge & Miljøsanering ApS -   tlf.:75 929100